Terms and Conditions

Latvijas Universitātes BigBlueButton sistēmas lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar LU Satversmes 5.10. punktu.

I. Vispārējie noteikumi

 1. Noteikumi nosaka Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) informācijas sistēmas BigBlueButton (turpmāk – BBB sistēma) ieviešanas mērķus, lietošanas principus un kārtību, kā arī lietotāju pienākumus un atbildību.

 2. LU BBB sistēma ir atvērtā koda tīmekļa tiešsaistes videokonferenču sistēma, kas nodrošina LU tiešsaistes pasākumu organizēšanas LU personālam, tajā skaitā studējošajiem un LU pasākumu apmeklētājiem, dalībniekiem (turpmāk – lietotājs).

 3. BBB sistēmas darbības mērķi, tajā skaitā fizisko personu datu apstrādes jautājumi ir noteikti LU Tiešsaistes video veikšanas un glabāšanas noteikumos un LU Privātuma politikā.

II. BBB sistēmas lietošana

 1. BBB sistēmai lietotājs var pieslēgties gan autorizējoties (ar LU piešķirtajiem lietotāja rekvizītiem) (turpmāk – autorizētā piekļuve), gan bez autorizācijas (jebkura persona, kas ir uzaicināta piedalīties konkrētajā tiešsaistes pasākumā) (turpmāk – publiskā piekļuve).

 2. Autorizēta piekļuve BBB sistēmai iespējama gadījumā, ja lietotājam piešķirts lietotājvārds un parole un BBB sistēmas administrators apstiprinājis konta izveidi.

 3. BBB sistēmas administrators drīkst atteikt BBB lietotāja konta izveidi , ja pieteicējs nav identificējams kā ar LU saistīta persona.

 4. Publiskā piekļuve BBB sistēmai ir pieejama ikvienam, kam ir piešķirta konkrēta piekļuves saite pārlūkprogrammā, neidentificējot sevi BBB sistēmā ar lietotājvārdu un paroli.

 5. BBB sistēmas lietotājs ir fiziska persona, kura, izmantojot autorizēto piekļuvi, vai arī izmantojot publiskās piekļuves iespējas, piekļūst BBB sistēmas funkcijām.

III. BBB sistēmas lietotāja pienākumi un atbildība

 1. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotājvārdu, paroli).

 2. Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.

 3. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret BBB sistēmas drošību, izmantojot neparedzētas pieslēgšanās iespējas.

 4. Lietotājam ir pienākums nekavējoties ziņot LU IT servisam par pamanītajām aizdomīgajām situācijām BBB sistēmas darbībā, vai gadījumos, ja lietotājam ir radušās aizdomas, ka viņa paroli ir uzzinājusi cita persona. Ziņojumus lietotājs var iesniegt LU IT servisam darba laikā pa tālruni 67034857, ārpus darba laika ziņojumus nosūtot pa e-pastu serviss@lu.lv vai piesakot sistēmā serviss.lu.lv.

 5. Tiešsaistes pasākumu laikā visiem dalībniekiem jāievēro vispārpieņemtās ētikas normas. Lietotājam aizliegts sistēmā ievietot vai izplatīt jebkādu saturu, ko var uzskatīt par aizvainojošu, vulgāru, diskriminējošu vai nepiedienīgu, kā arī veikt darbības, kas traucē citu lietotāju darbu vai ietekmē BBB sistēmas darbību.

 6. Lietojot BBB sistēmu lietotājam ir pienākums ievērot fizisko personu datu aizsardzības prasības saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, tajā skaitā respektēt citu lietotāju privātumu.

 7. LU BBB sistēmas administratoram ir tiesības anulēt lietotāju piekļuves BBB sistēmai, ja tiek pārkāpti lietošanas noteikumi vai konstatētas darbības, kas var ietekmēt BBB sistēmas drošu lietošanu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.